Опаковай Умно!

|
VR 80/VR 88

Автоматичните вертикални чемберовъчни машини м. VR80/VR88 са предназначени за чембероване на палети и големи пакети.
Възможност за изпълнение за всякакви апликации по поръчка на клиента.
Апликатор за поставяне на подложки и картонени ъгли.