Опаковай Умно!

|
TP-202
TP-202 е достъпна, портативна и компактна полуавтоматична машина за чембер. Тя е предназначена за общи цели и може да отговори на различни потенциални изисквания. С десетки хиляди машини, изнасяни всяка година в света, качеството на TP-202 е широко прието и затова се нарича Mr. Reliable.
  • Широчина на чембера: 8 до 15,5 мм.
  • Натягане на чембера: 15 до 45 кг.
  • Тегло: 80кг.