Опаковай Умно!

|
U профил
Ъгли от U профили
Продукт A B C дължина
U5-15 16мм. 7мм. 3мм. 100мм.
U15-25 24мм. 11мм. 10мм. 100мм.
U25-35 35мм. 11мм. 20мм. 180мм
U35-45 41мм. 12мм. 25мм. 100мм.
U45-60 57мм. 14мм. 30мм. 160мм.
U60-80 71мм. 15мм. 45мм. 180мм